اطلاعیه درخصوص گروههای واتس آپ سازمان

هممیهنان گرامی،
بدینوسیله اعلام میکنیم که فقط ۲ گروه در واتس آپ با اسم و اجازه سازمان به نام سازمان فعالیت میکنند.
گروه های مشابه ، در راستای هدف و مرامنامه سازمان نیستند.

امیدواریم از این گروه به خاطر مسائل امنیتی هیچکدام در گروه های همنام نباشند.

تنها گروه های تعیید شده :

* N.I.D – O.I.K Official
میباشد .

از همه شما گرامیان خوهشمندیم که از صفحه سازمان دیدن و در قسمت ( به پادشاهی خواهان بپیوندید) اسم و مشخصات خود را بنویسید .در نزدیکی برای دعوت و فراخوان نهایی به ایمیل ثبت شده شنا ‌ تحدید عضویت احتیاج داریم
افرادی که در صفحه سازمان هنوز ثبت نام نکردند ، در اولین فرصت ثبت نام نمایند.

Related Posts