اعتراض به قرارداد ایران و چین در مورد واگذاری جزیره کیش و خلیج فارس

طبق قوانین بین‌المللی و قانون اساسی کشورمان ایران ، قرارداد ۲۵ ساله رژیم تبهکاران اسلامی با چین

هم میهنان گرامی

باری دیگر فرقه تبهکار جمهوری اسلامی غیر مشروع ایران ( ۲۳٪ آراء در آخرین انتخابات ) پس از گروگانگیری ۴۱ ساله میهن و هممیهنانمان ، سعی به

* واگذاری غیر قانونی دریای مازندران برای برقراری پایگاه نظامی روسیه و
* دادن منابع خلیج فارس به چینی‌ها
* و اکنون دست به فروش مجانی نفت و گاز ( ثروت ملی مردم ایران ) از جاده‌های دریائی ایران به کشور چین که اربابان کومونیست اخوند های ارتجاع سرخ و سیاه هستند، بستن قرارداد را دارند.
* قرارداد ۲۵ ساله‌ای غیر قانونی که در آستانهء امضاء شدن است بدون رأی مردم کشور غیر ممکن میباشد.

سازمان نگهبانان ایران جاوید در مورد اعتراض از طرف مردم ایران و اپوزیسیون در چند مورد اعتراض خود را به شورای امنیت سازمان ملل متحد، و اتحادیه اروپا و دولت چین و روسیه اعلام نموده است.

ثروت و دارائی ملت ایران ، ارث پدریتان نیست که برایگان به اربابان کومونیست و چپاولگران میبخشند.

آلمان / فرانکفورت
سازمان نگهبانان ایران جاوید

One thought on “اعتراض به قرارداد ایران و چین در مورد واگذاری جزیره کیش و خلیج فارس

  1. Banafsheh rezazadeh July 5, 2020 at 4:51 pm - Reply

    ما مردم ایران به واگذاری خلیج فارس و جزیره کیش اعتراض داریم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *