Author: Nidoik

اعتراض به قرارداد ایران و چین در مورد واگذاری جزیره کیش و خلیج فارس

طبق قوانین بین‌المللی و قانون اساسی کشورمان ایران ، قرارداد ۲۵ ساله رژیم تبهکاران اسلامی با چین

هم میهنان گرامی

باری دیگر فرقه تبهکار جمهوری اسلامی غیر مشروع ایران ( ۲۳٪ آراء در آخرین انتخابات ) پس از گروگانگیری ۴۱ ساله میهن و هممیهنانمان ، سعی به

* واگذاری غیر قانونی دریای مازندران برای برقراری پایگاه نظامی روسیه و
* دادن منابع خلیج فارس به چینی‌ها
* و اکنون دست به فروش مجانی نفت و گاز ( ثروت ملی مردم ایران ) از جاده‌های دریائی ایران به کشور چین که اربابان کومونیست اخوند های ارتجاع سرخ و سیاه هستند، بستن قرارداد را دارند.
* قرارداد ۲۵ ساله‌ای غیر قانونی که در آستانهء امضاء شدن است بدون رأی مردم کشور غیر ممکن میباشد.

سازمان نگهبانان ایران جاوید در مورد اعتراض از طرف مردم ایران و اپوزیسیون در چند مورد اعتراض خود را به شورای امنیت سازمان ملل متحد، و اتحادیه اروپا و دولت چین و روسیه اعلام نموده است.

ثروت و دارائی ملت ایران ، ارث پدریتان نیست که برایگان به اربابان کومونیست و چپاولگران میبخشند.

آلمان / فرانکفورت
سازمان نگهبانان ایران جاوید

تبریک تیرگان

تیرگان یکی از جشن‌های باستانی برابری روز و ماه در گاهشماری ایران باستان است .
تیر ایزد نگهدارنده باران است ، جشن آزادی و آزادگی،
جشن پاک شدن و دوباره شدن و آغاز سرزندگی و شادمانی ،
جشن رهایی از رنج و کین دشمنان، جشن حماسه رهایی تیر آرش از کمانش.
تیرگان بر همگان فرخنده و خجسته باد
سازمان نگهبانان ایران جاوید

این اهریمن زمان است

این اهریمن زمان است .
خونخواره رکس آبادان تا همین آبان .
افتخار بر گورهای بی نشان و فرزندان ایران را پای چوبه دار و یا در زندان و در خون جوانان ما شناور و خندان !
گویی که ایران را عید قربان کرده اند این دژخیمان تازی تبار .
آسیاب خون گرگان را تکرار در تکرار حتی برای روز مبادا و فرار خود ،،،،،،
مرگ را وعده گاه ایران و ایرانی کرده اند این تازی تباران .
اینان که در بهترین عید خود قربان میکنند بدان که با ایران و ایرانی چه میکنند !
ننگ هم حتی برایتان اندک میباشد
تف دو صد تف بر تو آئین پست و پیروان تو !
پاینده و پیروز ایران پادشاهی

پاینده ایران و ایرانی باغیرت
جاوید ایران شاهنشاهی

اتحاد برای آزادی ایران

رژیم فاشیستی اسلامی از هیچ چیز به اندازه میهن دوستی ایرانیان،نمی ترسد چرا که میهن دوستی به معنای ستیز با هر که و هر چه که با ایران سر دشمنی داشته باشد و دشمن تر از رژیم اشغال گر تروریستی اسلامی پس کیست؟
میهن دوستی ما پایه های رژیم را به لرزه درآورده است، صدای هم میهنانمان باشیم به هر روشی که امکانش رو داریم.در بایکوت رسانه ای ،رسانه خودمان شویم. #FreeIRpoliticalPrisoners

فرقه خونخوار

این فرقه خونخواره خلیفه شیعیان حاکم بر ایران همچنان آزادانه فرزندان دلیر ایران را با وقاحت از رکس آبادان و تا همین آبان ماه کشته و می‌کشند و خواهد کشت و فرزندان دلیر ایرانمان پای چوبه دار و یا در زندانند و اکنون زمان آن می‌باشد که من و تو و ما شویم و به پا خیزیم و بنیاد ریشه این اندیشه جمهوری و جمهوری خواهان سیاه سهامداران بهمن ۵۷ سرد ننگین را از بنیادش بر اندازیم و بگور تاریخ بسپاریم و فرزندان اسیر در بند دژخیمان فرقه خلیفه خونخواره شیعیان حاکم بر ایران را نجات بخشیم کنون سرنوشت این دلیران بدست من و شما می‌باشد! بیاد بسپارید که سکوت ما نشانه شراکت و همکاری با این دژخیمان در قتل فرزندان ایران می‌باشد سکوت و بی تفاوتی تو نشانه خیانت و همکاری در قتل فرزندان دلیر دربند ایران مان می‌باشد ! پاینده و پیروز ایران پادشاهی برافراشته باد درفش کاویانی سازمان نگهبانان ایران جاوید

پیوند پیوند

هموطنان ،ای وارثان این وطن ، تا سپیده گان خورشید جاودان
پیوند پیوند ،‌همگام و هم صدا ، راسخ واستوار و پیکار گر ، چون بابک لبخند زنان بر مرگ در صفی متحد و دشمن شکن باهم ، برای آزادی فرزندان دلیر ایران دربند فرقه اشغالگر تبهکاران خلیفه شیعیان حاکم بر امت .
پاینده و پیروز ایران پادشاهی
برافراشته باد درفش کاویانی
سازمان نگهبانان ایران جاوید

باید به که پناه برد از این همه درد ؟

باید به که پناه برد از این همه درد ؟
دردی که چون خوره به جانم افتاد !
ریشه هایم را به باد داد !
کاش گورکن تیشه را به دست فرهاد می داد !
داستان کشور من هست و ملت من !
داستان نامردان گندم فروش جو نما
داستان گرگهای نقاب پوش !
داستان امتی موج سوار و خودجوش و کفن پوش !
به که باید گفت این همه درد را ؟
به که باید گفت که چه کردند نامردان نامرد ٫ وارثان سهامدار بهمن سرد و سیاه ننگین ۵۷ ؟
به که باید پناه برد از این همه درد ؟
آهای نامردان ! آهای نامردان
ننگتان باد ٫ ننگ بر بهشت تان باد ٫ ننگ بر اندیشه ریشه شیعه پلیدتان باد ٫ ننگ بر اندیشه ریشه بنیانتان باد !
آهای ستایندگان فریبنده انسان ( آدم &هوا ) آهای پرستش کنندگان اندوه و سیاه و همیشه عزادار روضه خوان !
آهای وارثان گورهای انبوه بیشمار ٫
سوگند و سوگند به ایرانم به
آغاز پایانت سلام کن
من ایرانم ٫ تو ایرانی ٫ ما با پادشاه ایرانیم !
پاینده و پیروز ایران پادشاهی
برافراشته درفش کاویانی
سازمان نگهبانان ایران جاوید

بیانیه سازمان در خصوص سرنوشت ایران و ایرانی

امروز سرنوشت ایران و ایرانی
توسط کفش هایی که پوشیده ایم رقم نمی خورد، بلکه به قدم های که برمی داریم
بستگی دارد !

سازمان نگهبانان ایران جاوید و سازمان مشروطه پادشاهی پارلمانی
به بنیانگذاری جناب آیدین خوشبنیانی
در ۴۱ سال گذشته ، همیشه صدای
مردم درونمرز بوده و در روز های گذشته ،
با تدویننامه ای بسیار محکم باری دیگر
اعتراضی و خشم ، ایران و ایرانیان را در راستای صادرشدن حکم اعدام فرزندان میهن، که از فرقه تبهکار بدون مشروعیت
قانونی و با لغوقوانین حقوق بشری
بین‌المللی صادر شده ، اعلام کردیم .

سازمانها و دیپلمات های بین‌المللی در
آمریکا و اروپا به ترتیب زیر نامه ما را بهزبانهای انگلیسی و آلمانی دریافت کردند.

۱- اتحادیه اروپا
۲- امنیستی اینترنشنال
۳- سازمان ملل
۴- کمیته حفظ حقوق بشر
۵- مجلس سنای آلمان

امروز در این شرایط حساس میهن سکوت بزرگ‌ترین خیانت به هوییت ملی ماست و ازتمام رسانه ها خواهشمندیم که در این جنایات شرکت نکرده و وظیفه شفافسازی وآگاهی رسانی خود را انجام دهند.

ایران را پس خواهیم گرفت و
با رضا شاه دوم پهلوی سوم و پهلویسم دوباره خواهیم ساخت .

پاینده ایران و ایرانی با شرف
جاوید ایران شاهنشاهی

بنیانگذار سازمان ها
آیدین خوشبنیانی

بیانیه سازمان در مورد اعدام جوانان میهن

امروز سرنوشت ایران و ایرانی
توسط کفش هایی که پوشیده ایم رقم نمی خورد، بلکه به قدم های که برمی داریم
بستگی دارد !

سازمان نگهبانان ایران جاوید و سازمان مشروطه پادشاهی پارلمانی
به بنیانگذاری جناب آیدین خوشبنیانی
در ۴۱ سال گذشته ، همیشه صدای
مردم درونمرز بوده و در روز های گذشته ،
با تدویننامه ای بسیار محکم باری دیگر
اعتراضی و خشم ، ایران و ایرانیان را در راستای صادرشدن حکم اعدام فرزندان میهن، که از فرقه تبهکار بدون مشروعیت
قانونی و با لغوقوانین حقوق بشری
بین‌المللی صادر شده ، اعلام کردیم .

سازمانها و دیپلمات های بین‌المللی در
آمریکا و اروپا به ترتیب زیر نامه ما را بهزبانهای انگلیسی و آلمانی دریافت کردند.

۱- اتحادیه اروپا
۲- امنیستی اینترنشنال
۳- سازمان ملل
۴- کمیته حفظ حقوق بشر
۵- مجلس سنای آلمان

امروز در این شرایط حساس میهن سکوت بزرگ‌ترین خیانت به هوییت ملی ماست و ازتمام رسانه ها خواهشمندیم که در این جنایات شرکت نکرده و وظیفه شفافسازی وآگاهی رسانی خود را انجام دهند.

ایران را پس خواهیم گرفت و
با رضا شاه دوم پهلوی سوم و پهلویسم دوباره خواهیم ساخت .

پاینده ایران و ایرانی با شرف
جاوید ایران شاهنشاهی

بنیانگذار سازمان ها
آیدین خوشبنیانی

 

شاهزاده رضا پهلوی، بهمن 1381

شاهزاده رضا پهلوی

«امروز زمان‌‌ تاریخ‌نویسی نیست. بلکه زمان تاریخ‌سازی‌ست. بر ماست که کاری کنیم تا تاریخ‌نویسان آینده بگویند که ما به عنوان یک ملت بیدار و مسوول در آزادی کشورمان کوتاهی نکردیم. مطمئن باشید که من به سهم خود، این تعهد، این میثاق و این پیمان را با هم‌میهنانم دارم و خواهم داشت و امیدوارم سایرین نیز به سهم خود کوشا باشند تا ما هرچه زودتر زمینه این آزادی را در مملکت خودمان پایه‌گذاری کنیم.»

سخنرانی در لس‌آنجلس، بهمن ۱۳۸۱

‏@OfficialRezaPahlavi