بیانیه سازمان در مورد اعدام جوانان میهن

امروز سرنوشت ایران و ایرانی
توسط کفش هایی که پوشیده ایم رقم نمی خورد، بلکه به قدم های که برمی داریم
بستگی دارد !

سازمان نگهبانان ایران جاوید و سازمان مشروطه پادشاهی پارلمانی
به بنیانگذاری جناب آیدین خوشبنیانی
در ۴۱ سال گذشته ، همیشه صدای
مردم درونمرز بوده و در روز های گذشته ،
با تدویننامه ای بسیار محکم باری دیگر
اعتراضی و خشم ، ایران و ایرانیان را در راستای صادرشدن حکم اعدام فرزندان میهن، که از فرقه تبهکار بدون مشروعیت
قانونی و با لغوقوانین حقوق بشری
بین‌المللی صادر شده ، اعلام کردیم .

سازمانها و دیپلمات های بین‌المللی در
آمریکا و اروپا به ترتیب زیر نامه ما را بهزبانهای انگلیسی و آلمانی دریافت کردند.

۱- اتحادیه اروپا
۲- امنیستی اینترنشنال
۳- سازمان ملل
۴- کمیته حفظ حقوق بشر
۵- مجلس سنای آلمان

امروز در این شرایط حساس میهن سکوت بزرگ‌ترین خیانت به هوییت ملی ماست و ازتمام رسانه ها خواهشمندیم که در این جنایات شرکت نکرده و وظیفه شفافسازی وآگاهی رسانی خود را انجام دهند.

ایران را پس خواهیم گرفت و
با رضا شاه دوم پهلوی سوم و پهلویسم دوباره خواهیم ساخت .

پاینده ایران و ایرانی با شرف
جاوید ایران شاهنشاهی

بنیانگذار سازمان ها
آیدین خوشبنیانی

 

شاهزاده رضا پهلوی، بهمن 1381

شاهزاده رضا پهلوی

«امروز زمان‌‌ تاریخ‌نویسی نیست. بلکه زمان تاریخ‌سازی‌ست. بر ماست که کاری کنیم تا تاریخ‌نویسان آینده بگویند که ما به عنوان یک ملت بیدار و مسوول در آزادی کشورمان کوتاهی نکردیم. مطمئن باشید که من به سهم خود، این تعهد، این میثاق و این پیمان را با هم‌میهنانم دارم و خواهم داشت و امیدوارم سایرین نیز به سهم خود کوشا باشند تا ما هرچه زودتر زمینه این آزادی را در مملکت خودمان پایه‌گذاری کنیم.»

سخنرانی در لس‌آنجلس، بهمن ۱۳۸۱

‏@OfficialRezaPahlavi

من پادشاهی خواه هستم

من پادشاهی خواه هستم ،من سلطنت طلب نیستم ٫ من جمهوری خواه نیستم ٫ من سرباز بیگانه در خانه نیستم ٫ پادشاهی ریشه سرزمین من است و با هر که با ریشه هایم دشمن باشد ٫ چنانکه فردوسی بزرگ گفت :

من او را دشمن و همکار اهریمن می دانم و همیشه به تکرار این پند را می خوانم : هر آنکس و ناکس که بر پادشاه دشمن است روانش پرستار اهریمن است !

پاینده و پیروز ایران پادشاهی برافراشته باد درفش کاویانی
سازمان نگهبانان ایران جاوید

اطلاعیه درخصوص گروههای واتس آپ سازمان

هممیهنان گرامی،
بدینوسیله اعلام میکنیم که فقط ۲ گروه در واتس آپ با اسم و اجازه سازمان به نام سازمان فعالیت میکنند.
گروه های مشابه ، در راستای هدف و مرامنامه سازمان نیستند.

امیدواریم از این گروه به خاطر مسائل امنیتی هیچکدام در گروه های همنام نباشند.

تنها گروه های تعیید شده :

* N.I.D – O.I.K Official
میباشد .

از همه شما گرامیان خوهشمندیم که از صفحه سازمان دیدن و در قسمت ( به پادشاهی خواهان بپیوندید) اسم و مشخصات خود را بنویسید .در نزدیکی برای دعوت و فراخوان نهایی به ایمیل ثبت شده شنا ‌ تحدید عضویت احتیاج داریم
افرادی که در صفحه سازمان هنوز ثبت نام نکردند ، در اولین فرصت ثبت نام نمایند.