Category: گزارشات

شاهزاده رضا پهلوی، بهمن 1381

شاهزاده رضا پهلوی

«امروز زمان‌‌ تاریخ‌نویسی نیست. بلکه زمان تاریخ‌سازی‌ست. بر ماست که کاری کنیم تا تاریخ‌نویسان آینده بگویند که ما به عنوان یک ملت بیدار و مسوول در آزادی کشورمان کوتاهی نکردیم. مطمئن باشید که من به سهم خود، این تعهد، این میثاق و این پیمان را با هم‌میهنانم دارم و خواهم داشت و امیدوارم سایرین نیز به سهم خود کوشا باشند تا ما هرچه زودتر زمینه این آزادی را در مملکت خودمان پایه‌گذاری کنیم.»

سخنرانی در لس‌آنجلس، بهمن ۱۳۸۱

‏@OfficialRezaPahlavi

من پادشاهی خواه هستم

من پادشاهی خواه هستم ،من سلطنت طلب نیستم ٫ من جمهوری خواه نیستم ٫ من سرباز بیگانه در خانه نیستم ٫ پادشاهی ریشه سرزمین من است و با هر که با ریشه هایم دشمن باشد ٫ چنانکه فردوسی بزرگ گفت :

من او را دشمن و همکار اهریمن می دانم و همیشه به تکرار این پند را می خوانم : هر آنکس و ناکس که بر پادشاه دشمن است روانش پرستار اهریمن است !

پاینده و پیروز ایران پادشاهی برافراشته باد درفش کاویانی
سازمان نگهبانان ایران جاوید

اطلاعیه درخصوص گروههای واتس آپ سازمان

هممیهنان گرامی،
بدینوسیله اعلام میکنیم که فقط ۲ گروه در واتس آپ با اسم و اجازه سازمان به نام سازمان فعالیت میکنند.
گروه های مشابه ، در راستای هدف و مرامنامه سازمان نیستند.

امیدواریم از این گروه به خاطر مسائل امنیتی هیچکدام در گروه های همنام نباشند.

تنها گروه های تعیید شده :

* N.I.D – O.I.K Official
میباشد .

از همه شما گرامیان خوهشمندیم که از صفحه سازمان دیدن و در قسمت ( به پادشاهی خواهان بپیوندید) اسم و مشخصات خود را بنویسید .در نزدیکی برای دعوت و فراخوان نهایی به ایمیل ثبت شده شنا ‌ تحدید عضویت احتیاج داریم
افرادی که در صفحه سازمان هنوز ثبت نام نکردند ، در اولین فرصت ثبت نام نمایند.