Category: گفتگو با مردم

 خانم مریم قجری

 خانم مریم قجری :
– پول را از عربستان سعودی میگیرید ، در عوض چه وعدهای به آنها میدهید ؟؟؟؟؟؟؟
– در زمان جنگ ایران با عراق ، از صدام حسین میلیون ها دلار گرفته و خیانتی که در جنگ ایران و عراق در خط مقدم به سربازان میهن ما داشتید. فراموش نکردهایم. مجاهدین خائن ستون پنجم شده و صدام و ارتش بعث را با گرفتن پول ، ساپورت نظامی و اطلاعاتی می‌کردند که علیه ارتش و نیروهای مردمی،، فرزندان راستین ایرانی که برای حفظ تمامیت ارضی و آب و خاک میجنگیدند ، به گلوله و توپ ببندند .
شما خائنین به ایران و مردمش ، ۳۷۰۰۰ سرباز بیگناه ایرانی را مجاهدین به قتل رساندند و با دشمنان دیرینه ایران ، همکاری کردند.

کم نیست ، خیانتی که در دوران پهلوی دوم در برابر مردم انجام دادید .، علیه شاه و نظامی که ایران و ایرانی را به افتخار جهانی رسانده بود.
تا تبلیغ برای آخوندها و گنده کردن آقای خمینی برای در دست گرفتن حکومت و عنقلاب و بنی صدر خائن را به عنوان نفوذ در کنار خمینی گذاشتید.

مجاهدین خلق این مارکسیست‌های عسلامی ،
گروهی رادیکال بوده و هستند که هزاران برابر از رژیم جمهوری فقیه ، تمامیت خواه تر و ضدایرانی تر و جنایتکارتر هستند. ،

با کدام شرف و هوییت این حرفهای مسخره را حفظ کرده و میگوئید.
احمق تر و خائن تر از شما ، همان کسانی که در آن سالن نشسته و پول گرفته‌اند که برای شما دست بزنند.
ایران و ایرانی با شرف به شما ها هیچ احتیاجی ندارد.
من یک زن ایرانیم و صدای مردم ستم دیده ایرانم .
بروید پیش شوهر های شماره ۱، ۲، ۳ و دوست پسرتان پرنس عبدالله عربستان و دل همان تازیان را خوش نگهدارید.

ما میهنمان را به شغال ها و کفتار هائی مثل شما ها نمیدهیم .

پاینده ایران و ایرانی باغیرت
جاوید ایران شاهنشاهی

#سازماننگهبانانایران_جاوید
#جاویدشاه

بعد از انعقاد قرارداد همکاری ۲۵ ساله ایران و چین

بعد از انعقاد قرارداد همکاری ۲۵ ساله ایران و چین ، به نظر بنده، قدم بعدی چین وارد کردن دختران مجرد و زیبای مجرد چینی تحت پوشش نیروی کار بسیار ارزان به ایران است ، با ورود این دختران به ایران و طنازی آنان برای جوانان کف کرده ایرانی و همیشه محروم از سکس ، و اینکه کاملا آموزش دیده اند که بی هیچ مهریه ای به عقد پسران تنبل ایرانی درآیند و پسران تن پرور و بیسواد و بی مدرک ایرانی درون خانه میخورند و می خوابندو تنها کاری که می کنند ، جفت گیری و درست کردن بچه است و دختران چینی هم مفت آمده اند و هم بیرون رفته و سر کار می روند . یک پسر بیکار ایرانی چگونه یک دختر زیبای چینی با مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا دکترا که به ۳ زبان فارسی چینی و انگلیسی مسلط است و هیچ مهریه ای نمی خواهد و هیچ خرجی از پسر ایرانی نمی خواهد و خودش کار می کند و خودش بچه هایش را بزرگ می کند و تازه خرج پسر ایرانی هم می دهد ، را پس زده و نمی خواهد ؟؟!! یک پسر ایرانی بهتر از این چه می خواهد ؟؟!! فال و تماشا باهم آمده ، مفت مفت . اما یکهو بعد از ۱۰ _ ۲۰ سال وقتی ایرانی ها به خود می آیند که هر پسر ایرانی دارای ۴ و ۵ بچه از خانم چینی شده . و علایق پدربزرگان و مادر بزرگان ایرانی به نوه های دورگه ی چینی و ایرانی خود باعث عدم برخوردهای تند با جینی ها شده و بطور کاملا حساب شده و خزیده ، وقتی به خود می آییم که جمعیت این دورگه ها شده ۵۰ میلیون نفر . حالا دیگه ایرانی ها به هیچ طریقی نمی تونن چینی ها را بیرون کنند و یا برخلاف منافع این دورگه ها کاری انجام دهند . بعد از گذشت ۲۰ تا ۵۰ سال پدرو مادربزرگ های ایرانی و پدران ایرانی هم به علت کهولت سن از بین رفته و نسل نوه های دورگه ایرانی چینی که بالغ بر ۴۰ تا ۵۰ میلیون نفر هستند در ایران زمام امور را به دست خواهند گرفت و دیگر نام و نشانی از ایران نخواهد ماند .
جمعیت چین بالغ بر یک میلیارد و ششصد میلیون نفر است و چنین هدف بسیار بزرگی را چین فقط با ۵ تا ۱۰ میلیون دختر چینی انجام می دهد .

( نویسنده : دکتر منصور بروجردیان )

باران می بارد گریان از امشب در انتظار مریمی در بند اسیر نامردان نامرد عالم

باران می بارد گریان از امشب در انتظار مریمی در بند اسیر نامردان نامرد عالم .
تو بگو که چگونه باید نوشت این داستان ؟
مگر تو فرزند نداری ؟
مگر تو فرزند کسی نیستی ؟
اما می نویسم داستانی تکراری که هزاران هزار بار تکرار شد تکرار در این ۴۱ سال ننگین با هق هق گریه به پهنای رخسار و بغضی فرو خورده و چشمی خوناب گریان با یک بیستون فریاد ریشه دارو دردی نگفته و نهفته چون دماوند اما پایدار و استوار و آماده طغیان،،،،،،،،
مریم سامقانی اسیر دژخیمان است و فرزند ۵ ساله اش باران تنها و گریان در ایران ما !
به ما بپیوندید برای آزادی و رهایی ایران و ایرانیان از زیر ستم دژخیمان جنایتکار اشغالگر خلیفه شیعیان حاکم و بیگانگان متجاوز به تمامیت ارضی ایران !
مرگ و ننگ باد بر تمامی بنیانگذاران جمهوری اسلامی و جمهوریخواهان و سهامداران بهمن ۵۷ با تمام ایل و تبارشان ، زیرا ما نه خواهیم بخشید و نه فراموش خواهیم کرد و حتی لبخند و سکوت بی تفاوتی دوستان را بیاد خواهیم داشت !
بدانید و آگاه باشید که باید بزودی جوابگوی ملت ایران باشید خائنین مزدوران بیگانه پرست .
زندانیان سیاسی آزاد باید گردند
پاینده و جاوید ایران پادشاهی
برافراشته باد درفش کاویانی
سازمان نگهبانان ایران جاوید

تبریک تیرگان

تیرگان یکی از جشن‌های باستانی برابری روز و ماه در گاهشماری ایران باستان است .
تیر ایزد نگهدارنده باران است ، جشن آزادی و آزادگی،
جشن پاک شدن و دوباره شدن و آغاز سرزندگی و شادمانی ،
جشن رهایی از رنج و کین دشمنان، جشن حماسه رهایی تیر آرش از کمانش.
تیرگان بر همگان فرخنده و خجسته باد
سازمان نگهبانان ایران جاوید

این اهریمن زمان است

این اهریمن زمان است .
خونخواره رکس آبادان تا همین آبان .
افتخار بر گورهای بی نشان و فرزندان ایران را پای چوبه دار و یا در زندان و در خون جوانان ما شناور و خندان !
گویی که ایران را عید قربان کرده اند این دژخیمان تازی تبار .
آسیاب خون گرگان را تکرار در تکرار حتی برای روز مبادا و فرار خود ،،،،،،
مرگ را وعده گاه ایران و ایرانی کرده اند این تازی تباران .
اینان که در بهترین عید خود قربان میکنند بدان که با ایران و ایرانی چه میکنند !
ننگ هم حتی برایتان اندک میباشد
تف دو صد تف بر تو آئین پست و پیروان تو !
پاینده و پیروز ایران پادشاهی

پاینده ایران و ایرانی باغیرت
جاوید ایران شاهنشاهی

اتحاد برای آزادی ایران

رژیم فاشیستی اسلامی از هیچ چیز به اندازه میهن دوستی ایرانیان،نمی ترسد چرا که میهن دوستی به معنای ستیز با هر که و هر چه که با ایران سر دشمنی داشته باشد و دشمن تر از رژیم اشغال گر تروریستی اسلامی پس کیست؟
میهن دوستی ما پایه های رژیم را به لرزه درآورده است، صدای هم میهنانمان باشیم به هر روشی که امکانش رو داریم.در بایکوت رسانه ای ،رسانه خودمان شویم. #FreeIRpoliticalPrisoners